top of page

Veel onderzoek in Den Haag

De mening van de Hagenaar is belangrijk, getuige het groot aantal onderzoeken dat onder de bevolking wordt uitgevoerd. Op deze plek zullen wij er af en toe een onderzoek uit lichten. Deze keer een onderzoek van het CBS: is het gezellig in Den Haag?

Spui-250x213.jpg

Slechts 30% van alle Hagenaars is het ermee eens dat zij wonen in een gezellige buurt met veel saamhorigheid. In Rotterdam ligt dat gemiddelde op 26,5%, in Amsterdam op 32%. Ook het contact met andere buurtbewoners wordt als beperkt ervaren.

Dat bracht het CBS naar buiten in een landelijk onderzoek waarin onder andere gekeken werd naar de inwoners van Den Haag Centrum, Den Haag West en Den Haag Zuid.

Er werd verder gepeild hoe tevreden men is over het onderhoud van wegen, parken en de buitenverlichting. Daarin is de Hagenaar juist overwegend positief: meer dan 65% vindt dat dit goed geregeld is. Met de stelling “Mensen gaan prettig met elkaar om” is gemiddeld 55,5% van de inwoners het eens.

Bron: http://www.denhaagdirect.nl/cbs-hagenaar-vindt-stad-goed-onderhouden-maar-ongezellig/


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page