top of page

Privacy wet AVG

We See You verzamelt persoonsgegevens van medewerkers (interviewers en mysteryshoppers) en respondenten. Dit betreft voor- en achternaam, adresgegevens, alsmede BSN en zakelijke informatie als bankrekening, kvk-nummer en btw-nummer. Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden en uitbetaling van de vergoeding en wordt om die reden verzameld.

De persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen en enkel toegankelijk voor de verantwoordelijke perso(o)n(en) binnen de organisatie.

Voor vragen over deze persoonsgegevens of een verzoek om deze te verwijderen kan de betrokkene altijd contact opnemen met We See You via info@weseeyou.nl. Wij bewaren de gegevens nooit langer dan een jaar, tenzij dit wettelijk of fiscaal noodzakelijk is.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page