top of page

Mystery-onderzoek als controlemiddel

De gemeente Utrecht heeft de handhaving op het verbod van het schenken van alcohol aan minderjarigen in de horeca aangepast.

unnamed-3 (1).jpg

Het toezicht vindt voortaan onder andere plaats door de inzet van meerderjarige in plaats van minderjarige mystery guests. Daarnaast wordt voortaan bij een eerste constatering van het verstrekken van alcohol aan een minderjarige eerst een waarschuwing gegeven en vindt een gesprek plaats met de leidinggevende. Bij een tweede en eventueel volgende overtreding(en) wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Sinds begin dit jaar is het voor personen onder de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te drinken. Horecabedrijven mogen dit ook niet verstrekken aan minderjarigen. De universiteit van Utrecht heeft op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijke inzet van meerderjarige mystery guests in de horeca bij leeftijdscontroles op grond van de Drank- en Horecawet. De universiteit concludeert dat deze inzet juridisch mogelijk is en dat het Utrechtse protocol dat hiervoor is opgesteld, voldoet aan de voorwaarden. Gezien het feit dat de gemeente Utrecht belang hecht aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en het feit dat het inzetten van een mystery guest de effectiviteit van het toezicht vergroot, heeft burgemeester Jan van Zanen besloten om de meerderjarige mystery guest in te zetten. De wijzigingen in de handhavingsstrategie zijn afgestemd met Koninklijke Horeca Nederland.

Bron: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/gemeente-utrecht-zet-in-op-effectieve-inzet-toezicht-en-handhaving-op-alcoholgebruik-jongeren/


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page